De links van hoofdstuk 3

Betrouwbaarheid

Het Vlaamse Trusty-label wordt het WAT WAT label.

Speuren naar de makers

Les met quiz op slimzoeken.nu/speuren/
en een uitgebreid stappenplan in Typeform

Speuren naar de makers komt ook aan de orde in de lessenserie  van Cubiss waaraan ik meeschreef. Voor basisscholen, groep 6,7, en 8.