De links van hoofdstuk 3

Betrouwbaarheid

Het Vlaamse Trusty-label is nu het WAT WAT label.

 

Speuren naar de makers

Les met quiz op slimzoeken.nu/speuren/

Speuren naar de makers komt ook aan de orde in de lessenserie  van Cubiss waaraan ik meeschreef. Voor basisscholen, groep 6, 7 en 8.